Määratlemata

Lepingu sõlmimine Astlanda Ehitus OÜ-ga

19.01.2018 sõlmiti leping Tobiase 7/9/11 korterelamute ventilatsiooni-ja jahutussüsteemide ehitustöödeks