Element Grupp on 2004. a loodud kiiresti arenev ettevõte. Meie eesmärgiks on tagada tööde kindel kvaliteet ja tööprojektide läbimõtestatus.

Element Grupi tegevusvaldkonda kuuluvad ventilatsioonitööd projekteerimisest paigalduseni ning ventilatsiooniseadmete ja -filtrite müük.

Meie kollektiivi kuuluvad inimesed, kes omavad kõrget erialast taset ning oskavad kliendile abiks olla õigete projekti lahenduste tegemisel.